Jaan._650x890pxl_4.jpg (268 KB)

Privaatsusreeglid

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

E-poe www.aurearegina.ee isikuandmete vastutav töötleja on Aurea Regina OÜ (edaspidi nimetatud Aurea Regina), registrikood 14188546, asukohaga Vana-Viru tn 5, Tallinn, 10111, telefon 6018088 ja e-post pood@aurearegina.ee .    

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED 

-       tellija nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;

-       kauba kättetoimetamise ja/või registreerimise aadress;

-       pangakonto number; (makstes ülekandega)

-       kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

-       klienditoe andmed.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK 

Isikuandmeid kasutatakse Ostja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Ostja andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks. 

Isikuandmeid nagu e-post, kontakttelefon, ettevõtte nimi, nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). 

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe, kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. 

ÕIGUSLIK ALUS 

Isikuandmete töötlemine toimub Ostjaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE 

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

Ettevõtte nimi, nimi, kontakttelefon, e-posti aadress edastatakse kauba kättetoimetamist teostavale ettevõttele kauba kättetoimetamiseks. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kauba kättetoimetamise aadress. 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS 

Isikuandmeid hoitakse Roller Äritarkvara OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. E-poe töötajatel on juurdepääs isikuandmetele, eesmärgiga võimaldada Ostjale kauba kättetoimetamine, lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (näiteks transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel. 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE 

Kui isikundmete töötlemine toimub Ostja nõusoleku alusel, siis on Ostjal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti aadressil pood@aurearegina.ee teel. 

SÄILITAMINE 

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

E-poes ilma kliendikontota sooritatud ostuajalugu säilitatakse kümme aastat. 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

KUSTUTAMINE 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti e-posti aadressi pood@aurearegina.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja täpsustab andmete kustutamise perioodi. 

Ülekandmine.

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti e-posti aadressi pood@aurearegina.ee teel. E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest. 

OTSETURUSTUSTEATED 

Aurea Regina Oül on õigus kasutada Ostja e-posti aadressi oma toodete ja teenuste kohta reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks, kui Ostja on avaldanud selleks soovi, sisestades Aurea Regina OÜ kodulehel e-posti aadressi ja liitunud otseposti saajatega. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, klikkides e-kirja lõpus olevale lingile või saates vastava sisulise teate Aurea Regina OÜ e-posti aadressile pood@aurearegina.ee või järgides uudiskirjas toodud juhiseid. Vaidluste lahendamine 

Aurea Regina OÜ ja Ostja vahel isikuandmete töötlemisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Ostja saadab pretensioonid Aurea Regina OÜ e-posti aadressile pood@aurearegina.ee või helistab telefonil +372 601 8088. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee). 

 

 

Küpsisepoliitika (cookie policy) 

Kasutame oma veebilehel küpsiseid.

MIS ON "KÜPSIS"? 

“Küpsis” on väikese mahuga tekstifail, mille veebiserver saadab Kasutaja veebilehitsejale ning mis küsib kõvakettale salvestamiseks luba. Kui kasutaja on korra nõusoleku “küpsise” salvestamiseks andnud, siis fail salvestatakse Kasutaja kõvakettale ning seejärel aitab “küpsis” analüüsida veebiliiklust või anda Külastajale teada, kui külastate kindlat saiti. “Küpsised” lubavad veebirakendustel vastata Kasutajale kui üksikisikule. Veebirakendus saab kohandada oma toimingud vastavalt Kasutaja vajadustele, meeldimistele ja mittemeeldimistele, kogudes ja mäletades infot Kasutaja eelistuste kohta. 

● Hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;

● Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;

● Funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Näiteks võib veebileht teile näidata kohalikku ilmateadet või liiklusuudiseid, salvestades selleks küpsises andmed piirkonna kohta, kus parasjagu asute. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebilehtede muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist;

 

“KÜPSISTE” KASUTAMINE 

Aurea Regina kasutab veebiliikluse logide “küpsist”, et identifitseerida, missuguseid veebilehti kasutatakse. See aitab analüüsida andmeid veebiliikluse kohta ning parandada Aurea Regina OÜ e-poe kasutatavust vastavalt Kasutajate vajadustele. Informatsiooni kasutatakse ainult statistika analüüsimise eesmärgil ning pärast seda kustutakse kõik andmed süsteemist. 

“Küpsis” ei võimalda Aurea Reginal saada ligipääsu Kasutaja arvutile ega Kasutajaga seotud andmetele, väljaarvatud andmetele, mida on Kasutaja ise Aurea Regina OÜ-ga jaganud. Kasutajal on võimalik “küpsistega” nõustuda või neist keelduda. Kasutajal on võimalik seadistada oma veebilehitseja nii, et “küpsised” oleksid keelatud. See aga võib takistada Kasutajal saada täielikku kasutajakogemust veebilehe külastamisel.